Thông tin sản phẩm AA.19115.01.1902.012.010

Số Lượng

THÔNG TIN SẢN PHẨM:           
产品信息          
Product information           
           
Tên sản phẩm:  Yến Sào Việt Nam Yến Quân 产品名称:     君之燕越南燕窝 Product Name:  Yen Quan Vietnamese Bird's Nest
Xuất xứ Việt Nam 产地:    越南 Origin  Vietnam
Mã sản phẩm  19115.01.1902.012.010 产品号: 19115.01.1902.012.010 Product ID  19115.01.1902.012.010
Loại sản phẩm  Tổ yến loại đặc biệt 产品等级: 特级燕盏 Class King class
Trọng lượng tịnh (gram) 10 净含量 (克):  10 Net weight (gram) 10
Mã số nhà yến 2019115.01 燕屋注册号:  2019115.01 Bird's house ID 2019115.01
Số lô thu hoạch  2019.03 采收批次号:  2019.03 Collect number  2019.03
Vùng thu hoạch  Tp. Hồ Chí Minh 采收地点: 胡志明市 Collect place Ho Chi Minh City
Số lô sơ chế  VBLC.01.01.20190927 加工批次号:  VBLC.01.01.20190927 Production No.  VBLC.01.01.20190927
Đơn vị sơ chế   Trung Tâm Sơ Chế Yến Sào Việt Nam  加工企业名称: 越南燕窝加工中心 Bird's nest leanning company VBLC 
Số lô đóng gói  AA.100.10.012 包装批次号:  AA.100.10.012 Lot No. AA.100.10.012
Ngày sản xuất  30/10/2019 生产日期: 30/10/2019 MFG 30/10/2019
Hạn sử dụng  30/10/2022 保质期:  30/10/2022 EXP 30/10/2022
Điều kiện bảo quản  Để nơi khô ráo, thoáng mát  存储条件:  置放于阳凉干燥 Storage  Keep in dry place, avoid direct sunshine
           
           
THÔNG TIN NHÀ SẢN XUẤT         
生产商信息          
Manufacturer information           
           
Đơn vị sản xuất  Công Ty TNHH Yến Sào Việt Nam Yến Quân  生产企业名称:  君之燕越南燕窝有限公司 Manufacturer name  Yen Quan Vietnamese Bird's Nest Company
Mã số doanh nghiệp 313229510 生产商注册号:  313229510 Manufacturer registration number  313229510
Địa chỉ nhà sản xuất 654 Tam Thôn Hiệp, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP HCM 生产商地址: 胡志明市芹耶县三村协乡三村协654号 Manufacturer address 654 Tam Thon Hiep St., Can Gio Dist.,HCMC
Số điện thoại  02866802692 生产商联系电话:  (+84) 909881328 Tel (+84) 909881328
Website www.yenquan.vn 网站 www.yenquan.vn Website www.yenquan.vn
Email sales@yenquan.vn 邮箱 sales@yenquan.vn Email sales@yenquan.vn
           
THÔNG TIN NHÀ PHÂN PHỐI        
经销商信息          
Distributor information           
           
Đơn vị phân phối  Trung Tâm Triển Lãm Yến Sào Việt Nam  经销商名称:  越南燕窝展览中心 Distributor name  VBEC
Địa chỉ nhà phân phối  654 Tam Thôn Hiệp, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM  经销商地址:  胡志明市芹耶县三村协乡三村协654号 Distributor address 654 Tam Thon Hiep St., Can Gio Dist.,HCMC
Số điện thoại  028.777.999.79 经销商联系电话:  (+84) 28.777.999.79 Distributor contact (+84) 28.777.999.79

 

Sản Phẩm Liên Quan