60g Yến Sào Việt Nam Yến Quân loại 1

Số Lượng

Mã sản phẩm: A1- 060

Loại sản phẩm: Yến Sào Việt Nam Yến Quân loại 1

Quy cách đóng gói: 60gram, 6 tổ, 1 tổ 10 gram

Xuất xứ: Việt Nam